Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Het werken met, aan en voor duurzaamheid bevordert de werking van de natuur en de dieren. Het houdt ze divers en productief waardoor mens en natuur in harmonie in balans leven. Duurzaamheid houdt rekening met de leefomgeving en beschermt tegen verdere vernietigingen en schade. Een belangrijke factor in duurzaamheid is dan ook de invloed van de mens. Er zijn ontelbare voorbeelden van duurzaamheid in de geschiedenis, waarin de mens dit heeft geschaad. Hierdoor is langzaam maar zeker de eigen overlevingskans van de mens steeds kleiner geworden.

Verstedelijking

Door de jaren heen zijn we steeds meer gemoderniseerd en hebben we een consument-gefocuste economie opgericht. Alles draait om zoveel en zo snel mogelijk produceren. Veel mensen zijn van het platteland naar de stad verhuisd, wat heeft gezocht voor verstedelijking. Hiervoor moest de natuur plaats maken voor nieuwe gebouwen. Stedelijke gebieden verbruiken dan ook tegenwoordig meer stroom dan de landelijke. Dit komt omdat bepaalde wegen altijd verlicht zijn of etalages van verschillende winkels. Toch focust duurzaamheid zich in zowel de stedelijke gebieden als de plattelandsgebieden.

Het concept duurzaamheid is ontwikkeld om balans te vinden tussen de behoeften van productmatige vernieuwing en het beschermen van onze leefomgeving. Daarnaast is een belangrijk onderwerp binnen duurzaamheid ook gezondheid. Welke gevolgen de keuzes en acties hebben de mens heeft gemaakt in de geschiedenis en de toekomst van duurzaamheid.

Drie belangen van duurzaamheidde belangen van duurzaamheid

In 2005 zijn meerdere wereldleiders samengekomen op de Wereldtop om te praten over duurzame ontwikkeling. Hierbij is gedebatteerd over sociale ontwikkelingen, sociale wetenschappen en filosofische standpunten. De uitkomst van dit debat heeft voor internationale belangen gezorgd waaraan duurzaamheid gemeten kan worden. Politiek internationaal gezien is duurzaamheid “De beslissingen en overwegingen in acht nemen waarbij gekeken wordt naar het heden en het effect dat het zal hebben op toekomstige generaties, zonder de huidige behoeften van de mens te beschadigen”.

Belang 1: Economische ontwikkelingen

In de politieke ideologie is het lastig te bepalen wat wel of niet economisch verantwoord is. Daarom is dit standpunt het meest besproken binnen het duurzaam ontwikkelen. Duurzaam ontwikkelen mag namelijk geen negatieve invloed hebben op de inkomsten, banen en inzetbaarheid van een bedrijf of werknemers. Dit zorgt er bijvoorbeeld dus ook voor dat er nog steeds talloze bedrijven zijn die plastic tassen produceren, ondanks dat dit een van de minst duurzame producties op aarde is.

De vraag- en aanbodmarkt is volledig gefocust op consumenten, niet op het milieu. Vele onderzoeken hebben uitgewezen dat we 40% meer verbruiken dan dat we kunnen teruggeven aan de natuur. Het is dus van essentieel belang dit onder controle te krijgen.  Bij economische ontwikkelingen binnen duurzaamheid is het van belang de behoeften van consumenten te vervullen, zonder kwaliteit van het milieu te verliezen.

Belang 2: Sociale ontwikkelingwaarom duurzaam leven?

Sociale ontwikkeling binnen duurzaamheid focussen voornamelijk op de gezondheid van mens. Wereldwijde instanties houden bedrijven en organisaties in de gaten hoeveel vervuiling zij produceren of meewerken aan schadelijke activiteiten. Zo kwamen tijdens de meest recentelijke Wereldtop in 2011, 195 wereldleiders samen om afspraken te maken over het klimaat. Dit vond plaats in Parijs waarbij werd vastgesteld dat ieder land eigen afspraken moet maken. Wereldwijd is afgesproken dat het produceren en uitstoten van schadelijke gassen moet worden teruggedrongen met 30% voor 2030.

Naast het bewaken van de menselijke gezondheid is het binnen sociale ontwikkelingen in duurzaamheid ook belangrijk om basisbronnen te bewaren zonder de kwaliteit van leven te verslechteren. Denk hierbij aan water, energie en gas. Daarom is binnen de bouwsector duurzaamheid een groot besproken onderwerp. Ook in het onderwijs komt het thema vaak naar voren. Het is belangrijk om kinderen milieuvriendelijk te leren leven, ze in te lichten over de effecten van milieuschade en te waarschuwen wat er gebeurt als we niets veranderen.

Belang 3: Milieubescherming

Milieubescherming is het derde en voor velen meest belangrijke standpunt van duurzaamheid. Dit omvat het bewust zijn van het alledaagse gebruik en wat voor effect dit heeft op het milieu. Het gaat hierbij om recycling, het terugdringen van plastic verbruik, elektronische apparaten uitschakelen wanneer ze niet gebruikt worden en het gebruik maken van het openbaar vervoer in plaats van privé vervoer. Milieubescherming definieert de bewustwording en acties die mensen en bedrijven ondernemen ter bevordering van de luchtkwaliteit, natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen. Daarbij is de ontwikkeling van technologie een belangrijke factor. Zo heeft bijvoorbeeld technologie er al voor gezorgd dat zonnepanelen zijn gemaakt. Wie weet wat het in de toekomst kan brengen.

Bedrijven zijn verplicht een regulatie te hebben op hun CO2 uitstoot en hier transparant over te communiceren. In Nederland worden bedrijven gecontroleerd door de inspectiedienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Het belangrijkste doel van Duurzaamheid

Na de klimaattop in 2011 kwamen de Verenigde Naties in 2012 samen om te praten over duurzame ontwikkeling en doelen op te stellen. De voornaamste doelen zijn samen gevormd tot de ‘Millennium Development Goals’ (MDG). Hierbij lag de focus niet alleen op duurzaamheid in het milieu maar ook op kwaliteit van leven. Het MDG is met enkele doelen gekomen om armoede terug te dringen en ontwikkeling te bevorderen. Dit zijn de volgende doelen:

  • Het beëindigen van armoede en honger in de wereld
  • Betere, wereldwijde kwaliteit van educatie en zorg
  • Verbetering van de waterkwaliteit en sanitaire voorzieningen
  • Aandacht en verbetering in gelijkheid voor elk geslacht
  • Duurzaam en economische groei door het sponsoren van banen om uiteindelijk wereldwijd sterke economieën te creëren
  • Bij al het bovenstaande zal rekening gehouden worden met het terugdringen van klimaatverandering en vervuiling die de kwaliteit van leven kunnen beschadigen
  • Duurzaamheid omvat bij iedere actie kijken naar welk effect het kan hebben op de land, de zee of de lucht.

Ten slotte erkend het wereldwijde concept duurzaamheid dat de mens superieur is over alles. De mens heeft rechten binnen de natuur die gerespecteerd moeten worden, waarbij het belang van de mensheid zal voorop staan. Daarnaast is het van belang om duurzaamheid aan te moedigen en consumptie terug te dringen. Enkele voorbeelden zijn: duurzaam te reizen, het starten van overheidscampagnes om voedselverspilling terugdringen. Het minder produceren van plastic verpakkingen en het vervangen door een ander materiaal door bedrijven, en voor de gewone burgers herbruikbare tassen te gebruiken in plaats van plastic tassen. Wil je weten wat je verder kunt doen om duurzaam te lezen? Bekijk dan de site van Kies Groener.

Reacties zijn gesloten.